• оперативне планування будівництва об'єкта;
• оптимізацію проектних та технологічних рішень, як наслідок вартісних характеристик;
• якісне виконання будівельних робіт згідно затвердженої проектної документації