• забезпечення реалізації об'єкта відповідно затвердженій проектній документації